BAG IN BOX AUTOMATY

Inteligentné riešenie

bag in.png

BAG IN BOX AUTOMATY

Kvalitné zariadenia

Náš MAXI je inteligentný, individuálny predajný nápojový systém. Tu je stručný prehľad kľúčových funkcií:

 • Dotykový displej TFT s uhlopriečkou 60 cm (23,6 palca).

 • 4 až 8 typov nápojov (pred alebo po zmiešaní).

 • Chladená voda, jemne sýtená a sýtená.

 • Uzavretý dávkovací systém s vnútorným pretlakom pre zvýšenú hygienickú bezpečnosť.

 • Individuálne nastavenie možné vďaka flexibilnej výrobe: napr. systém opakovane použiteľného pohára, poháre so sebou (Cups2Go), vodný stroj v kvalite stolovej vody, atď.

 • Pripojenie k serveru (centrálny manažment prostredníctvom LAN, WiFi alebo voliteľného mobilného pripojenia). Posielanie správ zodpovedným zamestnancom.

Snack Vending Machines

DÁVKOVANIE POHÁROV A INTELIGENTNÝ OVLÁDACÍ SYSTÉM:

Potrebujete:

 • 4 typy nápojov každý v 10l bag-in-box krabici (voliteľne až do 8 druhov), plus 3 druhy vody

 • Použitie nápojov pred a po zmiešaní, chladená voda, stredne perlivá, perlivá voda

 • koncentráty, sirupy alebo nápoje pripravené na okamžité pitie (od ovocnej šťavy až po nealkoholické nápoje, studenú kávu a ľadový čaj)

 • koncentráty až do 1 + 16 (prípadne vyššia koncentrácia)

 • Uzavretý dávkovací systém s vnútorným pretlakom na zvýšenie hygienickej bezpečnosti

 • S filtrom na pevnom vodovodnom potrubí alebo samostatným zásobníkom s prívodom vody vnútri automatu (bag-in-box alebo galón)

 • Veľkosti pohára od 200 do 400 ml (8 až 16 oz)

 • Veľkázásoba pohárov. Až 250 kusov v závislosti od veľkosti pohára (revolverová technológia)

 • Teplota nápojov pod 7 ° C (44 ° F) a do 3,5% objemu CO2 (7 g CO2 / l) v zmiešanom nápoji

 • Možnosť individuálneho nastavenia vďaka flexibilnej výrobe, napr. systém opakovane použiteľného pohára, poháre2Go (so sebou), vodný stroj v kvalite stolovej vody, atď.